Câu chuyện thương hiệu

Trần căng đầu tiên được sản xuất bởi Normalu vào năm 1969. Thương hiệu Barrisol được tạo ra vào năm 1975. Ngày nay, toàn bộ bộ sưu tập Barrisol bao gồm hơn 20 hệ thống trần kéo căng độc đáo.

WHAT WE DO.

Barrisol là thương hiệu trần căng hàng đầu thế giới bởi chúng tôi xây dựng từ sản phẩm, kinh nghiệm, qui trình và bảo hành, tất cả đều được phát triển song song.

Thương hiệu hàng đầu

eCommerce isn’t just a platform or
an isolated strategy; it is a key expression
of your brand with the potential to transform
your business and direct-to-consumer
initiatives.

Kinh nghiệm lâu năm

eCommerce isn’t just a platform or
an isolated strategy; it is a key expression
of your brand with the potential to transform
your business and direct-to-consumer
initiatives.

Giải pháp ánh sáng

eCommerce isn’t just a platform or
an isolated strategy; it is a key expression
of your brand with the potential to transform
your business and direct-to-consumer
initiatives.

Giải pháp thẩm mĩ

eCommerce isn’t just a platform or
an isolated strategy; it is a key expression
of your brand with the potential to transform
your business and direct-to-consumer
initiatives.

Let’s create something amazing.
TOP