Trần Xuyên Sáng - Barrisol Việt Nam

Trần Xuyên Sáng - Barrisol Việt Nam

Barrisol cung cấp giải pháp xuyên sáng cho trần, vách, phù hợp với phòng khách, quầy bar, club, karaoke

Trần Xuyên Sáng, tran xuyen sang, xuyen sang, barrisol, barrisol xuyên sáng, trần barrisol

 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
Lastest Project
Welcome

Barrisol acoustic Canvas - Văn phòng Nam Mỹ

 Với thiết kế hiện đại, tòa nhà tổng hợp này là sự kết hợp của nhiều văn phòng khác nhau…Những văn phòng này dành riêng cho công việc của các biên tập viên từ các tạp chí khác nhau, họ sẽ tập hợp tại đây và cùng nhau chia sẻ những công việc sáng tạo chung nhất.